prempoonsubfoor
เฉพาะสมาชิก
ชื่อ-สกุล
ชาย
เพศ
เฉพาะสมาชิก
อีเมลล์
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
ติดต่อช่องทางอื่น
ฝากประวัติ สำหรับ ผู้รับจ้าง ประกาศหา งาน

ตกแต่งภายใน / บิ๊วอินเฟอร์นิเจอร์ : ติดตั้งและจำหน่ายกระเบื้องยาง พรมpvc พรมแผ่น พรมอัด ไม่กลัวน้ำ ไม่กลัวปลวก
ประกาศหาคน สำหรับ ผู้ว่าจ้าง ประกาศหา ผู้ให้บริการ

(X)