About HomematePro


HomematePro ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเรามุ่งเน้นที่จะเป็นเว็บไซต์ให้กับกลุ่มผู้

ผู้อยู่อาศัย และ ผู้ให้บริการ เป็นสื่อกลางให้กับผู้ให้บริการ และผู้ว่าจ้าง

ให้ได้มาพบกัน และเกิดการจ้างงานในที่สุด โดยเว็บไซต์ถูกสร้าง และออกแบบให้ผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่ายไม่ซับซ้อนมุ่งเน้นให้ผู้ให้บริการหางาน และผู้จ้างงานเข้ามาหาผู้ให้บริการเป็นสำคัญ


HomematePro Sections
Home - หน้าแรก อัพเดทข่าวสารต่างๆในเว็บไซต์
ผู้ว่าจ้างงาน - ผู้ว่าจ้างงาน
ผู้ให้บริการ - ผู้ให้บริการ
ข่าว-บทความ - อัพเดทข่าวสาร และกิจกรรมของ Homemate Pro
(X)