orasa
เฉพาะสมาชิก
ชื่อ-สกุล
หญิง
เพศ
เฉพาะสมาชิก
อีเมลล์
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
ติดต่อช่องทางอื่น
ฝากประวัติ สำหรับ ผู้รับจ้าง ประกาศหา งาน

รับเหมาก่อสร้าง / ต่อเติมบ้านอาคาร : 108 Lighting ร้านจำหน่ายหลอดไฟโคมไฟLedทุกชนิด บ้านที่อยู่อาศัย โรงงาน โรงแรม
ประกาศหาคน สำหรับ ผู้ว่าจ้าง ประกาศหา ผู้ให้บริการ

(X)