รับออกแบบบ้าน & ตกแต่งภายใน สไตล์ที่เป็นตัวคุณ


ตกแต่งภายใน / บิ๊วอินเฟอร์นิเจอร์
detail

รับออกแบบบ้าน และงานตกแต่งภายใน มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
เราออกแบบหลากหลายสไตล์ ตามที่ท่านต้องการ ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

รับประกันผลงานการออกแบบและความพอใจ
- เรา วิเคราะห์โจทย์ และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
- เรา ออกแบบและปรับปรุงแบบจนกว่าลูกค้าพอใจ
- เรา พัฒนา ปรับปรุง และศึกษางานทำแบบอย่างต่อเนื่อง
- เรา มุ่งมั้นในการทำแบบบ้านและตกแต่งภายในโดยไม่รับงานสายอื่น

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในบริการของเรา และให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

E-mail : xspacedesign@gmail.com
TEL : 061 623 0801


กรุงเทพมหานคร
Province
Bkk
Location
Website
500 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
2,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

กล่องข้อความ


(X)