แม่บ้านออฟฟิต ไป-กลับ ทำงาน 2 วัน/สัปดาห์ (1 ตำแหน่ง)

แม่บ้านออฟฟิต
ทำงานวัน อังคาร, ศุกร์ (2วัน/สัปดาห์) ไป-กลับ
เวลางาน 8:30 -17:30น.
ค่าจ้างรายวัน 500 บาท/วัน (สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย)
รวมชำระสิ้นเดือนในคราวเดียว

สถานที่ทำงาน
บริษัท โอริโค่ ออโต้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครปฐม
171/7 ถนนเทศา ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงาน
ทำความสะอาดทั่วไปในออฟฟิต กวาด, ถูพื้น, ล้างถ้วยชาม

คุณสมบัติ
หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
ไม่มีโรคประจำตัว แข็งแรงสมส่วนทำงานได้
มนุษย์สัมพันธ์ดี พูดจาสุภาพ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ติดต่อได้ที่ 061-4782615 อัครพัฒน์


นครปฐม
Province
171/7 ถนนเทศา ตำบลพระประโทน
Location
500 บาท
ราคาต่อวัน


แม่บ้าน / ทำความสะอาด
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)