หาพี่เลี้ยงเด็ก

หาพี่เลี้ยงเด็กอ่อน เนื่องจากแม่ต้องไปทำงาน น้องเพิ่งคลอด แบบไป-กลับ จันทร์-ศุกร์ เวลา6:30-18:00 อยู่ที่ตลาดสี่มุมเมือง (ตรงข้ามเซียร์ รังสิต) สามารถเริ่มงานได้ทันที (ตกลงวันกันอีกครั้ง) ราคา 8,000 บาท


ปทุมธานี
Province
ที่บ้าน
Location
8,000 บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)