สถานทูตฯ สเปนเปิดรับสมัครงาน! ตำแหน่งแม่บ้าน

สถานทูตฯ สเปนกำลังเปิดรับสมัครงาน! ตำแหน่งแม่บ้าน (สัญญาระยะยาว) ประจำบ้านพักท่านทูตฯ สเปน ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาสเปน ไม่จำกัดสัญชาติ!

ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเดือน ขั้นตอนการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและวิธีสมัครงาน สามารถดูได้ที่ https://bit.ly/2SnmCji

ติดต่อ : Email :emb.bangkok@maec.es


กรุงเทพมหานคร
Province
บ้านพักท่านทูตฯ สเปน
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)