รับสมัครแม่บ้าน

ทำความสะอาดบ้านผู้บริหารและครอบครัว ซักรีดเสื้อผ้า พัก+กินอยู่กับนายจ้าง(ฟรี) 1เดือนหยุด 4 วัน (ไม่หยุด 500 บาทต่อวัน) ทดลองงาน 4 เดือนบรรจุเป็นพนง.บริษัทฯ มีประกันสังคม หากทำอาหารได้พิจารณาเป็นพิเศษ ฉีดวัคซีนโควิค 2 เข็มแล้ว


กรุงเทพมหานคร
Province
สาทรการ์เด้นคอนโด
Location
15000 บาทต่อเดือน บาท
ราคาอื่นๆ


แม่บ้าน / ทำความสะอาด
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)