รับสมัครแม่บ้าน (ไปกลับ)

รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดออฟฟิศ + ที่พัก
ทำความสะอาดพื้นฐานทั่วไป เช่น ปัดกวาดเช็ดถู / ล้างห้องน้ำ เป็นต้น โดยจะแยกทำงานเป็นทำความสะอาดส่วนของออฟฟิศช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายจะทำความสะอาดส่วนที่พัก เช่น ทำความสะอาดห้องนอน/ ล้างจาน / ทำความสะอาดห้องน้ำ / ซักผ้า/ รีดผ้า เป็นต้นกรุงเทพมหานคร
Province
เจริญนครซอย 10
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)