รับสมัครงาน ด่วน

ผู้ควบคุมงาน ทำ BOQ ให้เสร็จจามงวดงานที่ได้รับมอบหมาย ในตำแหน่งโฟร์แมน
เงินเดือนประจำ
เบี้ยขยัน
ค่าน้ำมัน
ค่าโทรศัพท์


ระยอง
Province
ปลวกแดง ระยอง
Location
600 บาท
ราคาต่อวัน


บริการอื่นๆ
detail
detail
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)