ต้องการพี่เลี้ยงเด็ก อ่อน(2เดือน) รังสิต-ปทุมธานี

ต้องการพี่เลี้ยงเด็ก
ไป-กลับ 8.00-18.00 น.
น้องอายุ 2 เดือน
บ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เงินเดือนตามตกลงค่ะ
094-559-4459


ปทุมธานี
Province
บ้าน
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)