รับแม่บ้านพักประจำกินกับนายจ้าง 2 คน ต่างด้าวมีบัตรถูกต้อง อายุไม่เกิน 40 ปี

#ต้องการแม่บ้านด่วน#
รับแม่บ้านพักประจำกินกับนายจ้าง 2 คน ต่างด้าวมีบัตรถูกต้อง อายุไม่เกิน 40 ปี ทำงานบ้านนายต่างชาติที่ประเวท เงินเดือน 10,000 หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน ทำงานวันหยุดเป็นโอที 400 บาท ใครสนใจติดต่อมาด่วนนะค่ะ 0987425944


ทุกจังหวัด
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)