รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก หยุดวันอาทิตย์เงินเดือน 12,000

รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก หยุดวันอาทิตย์
เงินเดือน 12,000 ทดลองงาน 2 เดือน
เวลาทำงาน 6.00 - 18.00น. ไป-กลับ
หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
วันนักขัตฤกษ์ปีใหม่และสงกรานต์เท่านั้น
หากต้องนอนกับน้อง หรือออกด้านนอก นอกเวลา มีทิปพิเศษ หรือเบี้ยขยันเพิ่ม
สอบถามสมัครงานโทร 088-885-0778


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)