ต้องการแม่บ้าน 1ตำแหน่ง # พักประจำกับนายจ้าง

ต้องการแม่บ้าน 1ตำแหน่ง # พักประจำกับนายจ้าง
ต้องการคนที่เริ่มงานได้ทันทีนะค่ะ ไม่ติดแฟน ไม่ติดโทรศัพ ติดสินใจเองได้
รับแม่บ้าน 1 คน คนไทย อายุไม่เกิน 45 ปี ทำงานบ้านที่ลาดพร้าว นายจ้าง 4 คน ไม่มีเด็ก เงินเดิน 12,000 หยุดเดือนละ 2 วัน พร้อมทำงานติดต่อมาค่ะ 0987425944


ทุกจังหวัด
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)