ต้องการแม่บ้านทำอาหารได้

ต้องการแม่บ้านทำอาหารได้
รับแม่บ้านทำอาหารเป็น พักกินกับนายจ้าง 1 คน ที่สุขุมวิท 107 นายจ้าง 4 คน เงินเดือน 13,000 หยุด อาทิตย์ละ 1 วัน ใครพร้อมทำงานโทร 0987425944


ทุกจังหวัด
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)