ต้องการคนขับรถผู้บริหารด่วน ที่มีประสพการณ์ในการขับรถที่กรุงเทพ

ต้องการคนขับรถผู้บริหารด่วน ที่มีประสพการณ์ในการขับรถที่กรุงเทพ อายุไม่เกิน 45 ปี เริ่มงานเวลา 08.00-17.00 น. โอทีนอกจากเงินเดือน เงินเดือน 14,000-15,000 แล้วแต่ประสพการณ์การทำงาน สนใจติดต่อ 0987425944


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)