ฉันกำลังมองหาพี่เลี้ยงเด็กอยู่สำหรับเด็กขวบ ต้องพูดภาษาอังกฤษ

ฉันกำลังมองหาพี่เลี้ยงเด็กอยู่สำหรับเด็กขวบ ต้องพูดภาษาอังกฤษแต่ลูกชายของฉันสามารถพูดไทยได้เช่นกัน ฉันไม่มากนัก มีการทำความสะอาดและทำอาหารสำหรับเด็ก ฉันอยู่ในนานาซอย 4. ชั่วโมงคือ 8-8 วันพุธ - วันอาทิตย์กับช่วงพัก 11-1 และ 3-5. วันจันทร์และวันอังคารปิด วันที่ 1 มีนาคมชั่วโมงลดลงถึง 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ฉันทำงานที่บ้านฉันจะได้อยู่แถวนี้ เขาง่ายมาก!

facebook inbox : https://www.facebook.com/arch.oakley?fref=gs&hc_ref=ARQDwuojzh9Wa4rDQJZFcPkNaRc_nK-uiWLW-HGs0ekFKY-Jh8nfRM4V8BARW1YyXUY&dti=994646884004395&hc_location=group


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)