งานที่เมืองทอง ต้องการพี่เลี้ยงเด็ก พักประจำ

งานที่เมืองทอง
ต้องการพี่เลี้ยงเด็ก พักประจำ
น้อง 5 เดือน หญิง ไม่นอนกับน้อง ทำในส่วนของน้อง
เงินเดือน 15000 บาท โอที 600 บาท
ทานอาหารกับนายจ้าง
#คุณสมบัติ
หญิง ไทย อายุ 25-50 ปี
มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงเด็กบ้านาจ้างมาก่อน 2 ปี ขึ้นไป
สามารถทำอาหารเด็กได้
เสริมพัฒนาการเด็กตามวัยได้
สนใจติดต่อโทร 0632828240


ทุกจังหวัด
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)