หาแม่บ้าน (คนไทย)

เป็นอาคารชุด บริเวณ ถนนพระราม 3 / เบอร์โทร 0851999653 จำนวนคนที่อาศัยในบ้าน ในห้องชุดนึง จะมีครอบครัว คือ พ่อ แม่ ลูก 2 คน (อายุ 4 ปี และ 10 เดือน ตามลำดับ // มีพี่เลี้ยงเฉพาะคนแล้ว) ไม่มีสัตว์เลี้ยง สำหรับครอบครัวนี้ (นายจ้างคนไทยนะคะ)

งานดูแลบ้าน / ห้องน้ำ /ห้องครัว และอื่นๆ
ทำความสะอาดเสื้อผ้า
ทำอาหาร (บางครั้ง)


ทุกจังหวัด
Province
กรุงเทพ (พระราม 3)
Location
15,000 / เดือน บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX



aaa123456

สนใจ

2018-12-10 22:39:03

aaa123456

สนใจ

2018-12-10 22:39:00
(X)